Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος : Μακρής Ιωάννης

Α΄ Αντιπρόεδρος : Καρκανιάς Κωνσταντίνος

Β΄ Αντιπρόεδρος : Ρεπάσος Γεράσιμος

Γενικός Γραμματέας : Κιτσινέλης Μιχαήλ

Ταμίας : Παπαχρήστος Αθανάσιος

Μέλη : Μυλωνάς Θεόδωρος
            Χολέβα Ελένη

Αναπλ.Μέλος : Φήμια ΠετροπούλουΕκ του ΔΣΟ Πρόεδρος                                                Ο Γενικός
Γραμματέας
Μακρής Ιωάννης                                        Κιτσινέλης Μιχαήλ