ebooks

 

videos  

Αναζήτηση

Προς τις / τους απογόνους των Ελεύθερων Πολιορκημένων

 

Συνοπτικό Ενημερωτικό
Η Αδελφότητα ιδρύθηκε το 2004 και σκοποί της είναι:
1. Σύνθεση του Καταλόγου των Αγωνιστών των Πολιορκιών και της Εξόδου σύμφωνα με την Απόφαση του πρώτου Κυβερνήτη της χώρας Ιωάννη Καποδίστρια του 1829, που δημοσιεύτηκε στην Γενική Εφημερίδα με αριθμό 40.
2. Διατήρηση και προβολή από γενιά σε γενιά της Μνήμης των Αγωνιστών των Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου.
3. Έρευνα αυτών των ιστορικών γεγονότων και της συμμετοχής σ’ αυτά του πολιορκημένου λαού και προσώπων με διακριτό ρόλο.
4. Σύνδεση με δήμους και περιοχές από τους οποίους κατάγονταν πολλοί αγωνιστές και στις οποίες ζουν ίσως απόγονοί τους (από τις Σέρρες έως την Κρήτη και από τη Σαμαρίνα ως τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο).
5. Ενέργειες για την ανάδειξη του σημερινού Οθωνικού τείχους και προσδιορισμός του ίχνους του Τείχους των Πολιορκιών. Ιδιαίτερα προσδιορισμός των θέσεων των κανονοστασίων και μελέτη της δυνατότητας τοποθετήσεως σε αυτά τα σημεία στηλών ή πινακίδων ή και μικρών μνημείων.
6. Διατήρηση και ιστορική αποκατάσταση ιστορικών χώρων που είναι της εποχής της Εξόδου. Τοποθέτηση αναμνηστικών καταλλήλων πλακών σε κτίρια, της ίδιας χρονικής περιόδου ή σε κτίρια στην Θέση των οποίων υπήρχαν σημαντικά προεπαναστατικά κτίρια.
7. Προτάσεις για αλλαγές ονομασιών οδών ή πλατειών για να μνημονευθούν ονόματα επιφανών αγωνιστών.
8. Συγκέντρωση κειμηλίων, ενθυμημάτων ή και ιστορικών αναφορών που μεταδόθηκαν προφορικά από την Έξοδο του Μεσολογγίου.
9. Συμβολή στην έρευνα της πνευματικής ζωής στο Μεσολόγγι καθώς και του έργου Μεσολογγιτών οι οποίοι διακρίθηκαν στα γράμματα, στις επιστήμες, στους απελευθερωτικούς πολέμους και στην πολιτική.
10. Συνδρομή στις συλλογικές και Δημοτικές προσπάθειες για πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική ανάπτυξη του Μεσολογγίου καθώς και φροντίδα για την περιβαλλοντική προστασία και ισορροπία του.
11. Ένταξη στην Αδελφότητα των Απογόνων των Φιλελλήνων που αγωνίστηκαν κατά τις Πολιορκίες και την Έξοδο του Μεσολογγίου.
12. Υποστήριξη εκδόσεων και άλλων ενεργειών σχετικών με τα ανωτέρω.
Μέλη
Τα μέλη της είναι είτε τακτικά είτε αρωγά:
1. Τακτικά μέλη είναι, κατ’ ευθείαν ή εκ πλαγίου, απόγονοι προσώπων (Ελλήνων και Φιλελλήνων) τα οποία συμμετείχαν στον Αγώνα κατά τις Πολιορκίες και την Έξοδο του Μεσολογγίου.
2. Αρωγά μέλη είναι όσοι συμβάλλουν με τις ενέργειές τους στην υλοποίηση των σκοπών της Αδελφότητας
Δράσεις
Από την αρχή της λειτουργίας της, η Αδελφότητα έχει οργανώσει πολλές εκδηλώσεις στο Μεσολόγγι και την Αθήνα και έχει κάνει πολλές ενέργειες για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.
Ιδιαίτερα, σημειώνουμε την θεσμοθέτηση, ανήμερα το Σάββατο του Λαζάρου στο Μεσολόγγι, της ετήσιας Συνάντησης των Απογόνων των Ελευθέρων Πολιορκημένων, η οποία έχει γίνει ήδη τρεις φορές. Οι ομιλίες που εκφωνήθηκαν σε εκείνες τις συναντήσεις έχουν εκτυπωθεί σε μικρά βιβλία.
Εφέτος, θα γίνει η τέταρτη Συνάντηση με ομιλητή τον Ν. Κολόμβα, κατά την οποία θα ανακοινωθεί και η διενέργεια Συνεδρίου το 2013 με θέμα:
«Οι Δρόμοι των Εξοδιτών: Μετακινήσεις πληθυσμών στο Μεσολόγγι
και την υπόλοιπη Ελλάδα κατά την Επανάσταση του 1821»
Ακόμα, φέτος διεξήχθη Διαγωνισμός μεταξύ των μαθητών των Γυμνασίων του διευρυμένου Δήμου της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου με θέμα:
«Τι θυμόμαστε ακόμη από τις Πολιορκίες και την Έξοδο του Μεσολογγίου και τα άλλα σημαντικά γεγονότα που έγιναν στην περιοχή – Ζυγό, Αιτωλικό, Λεσίνι κλπ.»
Γραμματεία
Η Γραμματεία λειτουργεί κάθε Τρίτη, Πέμπτη 9:00-13:00 και Σάββατο 9:00-14:00 στον πεζόδρομο Χαριλάου Τρικούπη 14 όπου βρίσκεται η κ. Ειρήνη Καρανικόλα.
Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως μέλη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία ή και ηλεκτρονικά.
Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους για συμμετοχή στις δράσεις της Αδελφότητας ή για οικονομική ενίσχυσή της.
Διάθεση ενημερωτικού υλικού
Στον χώρο της Αδελφότητας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν για βιβλία, χάρτες, έγγραφα, ηλεκτρονικά αρχεία ήχου και εικόνας και ιστοσελίδες για το Μεσολόγγι και τους Μεσολογγίτες.  Κάποια από τα παραπάνω διατίθενται από την Αδελφότητα.
Η Αδελφότητα ιδρύθηκε το 2004 και σκοποί της είναι:
1. Σύνθεση του Καταλόγου των Αγωνιστών των Πολιορκιών και της Εξόδου σύμφωνα με την Απόφαση του πρώτου Κυβερνήτη της χώρας Ιωάννη Καποδίστρια του 1829, που δημοσιεύτηκε στην Γενική Εφημερίδα με αριθμό 40.
2. Διατήρηση και προβολή από γενιά σε γενιά της Μνήμης των Αγωνιστών των Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου.
3. Έρευνα αυτών των ιστορικών γεγονότων και της συμμετοχής σ’ αυτά του πολιορκημένου λαού και προσώπων με διακριτό ρόλο.
4. Σύνδεση με δήμους και περιοχές από τους οποίους κατάγονταν πολλοί αγωνιστές και στις οποίες ζουν ίσως απόγονοί τους (από τις Σέρρες έως την Κρήτη και από τη Σαμαρίνα ως τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο).
5. Ενέργειες για την ανάδειξη του σημερινού Οθωνικού τείχους και προσδιορισμός του ίχνους του Τείχους των Πολιορκιών. Ιδιαίτερα προσδιορισμός των θέσεων των κανονοστασίων και μελέτη της δυνατότητας τοποθετήσεως σε αυτά τα σημεία στηλών ή πινακίδων ή και μικρών μνημείων.
6. Διατήρηση και ιστορική αποκατάσταση ιστορικών χώρων που είναι της εποχής της Εξόδου. Τοποθέτηση αναμνηστικών καταλλήλων πλακών σε κτίρια, της ίδιας χρονικής περιόδου ή σε κτίρια στην Θέση των οποίων υπήρχαν σημαντικά προεπαναστατικά κτίρια.
7. Προτάσεις για αλλαγές ονομασιών οδών ή πλατειών για να μνημονευθούν ονόματα επιφανών αγωνιστών.
8. Συγκέντρωση κειμηλίων, ενθυμημάτων ή και ιστορικών αναφορών που μεταδόθηκαν προφορικά από την Έξοδο του Μεσολογγίου.
9. Συμβολή στην έρευνα της πνευματικής ζωής στο Μεσολόγγι καθώς και του έργου Μεσολογγιτών οι οποίοι διακρίθηκαν στα γράμματα, στις επιστήμες, στους απελευθερωτικούς πολέμους και στην πολιτική.
10. Συνδρομή στις συλλογικές και Δημοτικές προσπάθειες για πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική ανάπτυξη του Μεσολογγίου καθώς και φροντίδα για την περιβαλλοντική προστασία και ισορροπία του.
11. Ένταξη στην Αδελφότητα των Απογόνων των Φιλελλήνων που αγωνίστηκαν κατά τις Πολιορκίες και την Έξοδο του Μεσολογγίου.
12. Υποστήριξη εκδόσεων και άλλων ενεργειών σχετικών με τα ανωτέρω.
Μέλη
Τα μέλη της είναι είτε τακτικά είτε αρωγά:
1. Τακτικά μέλη είναι, κατ’ ευθείαν ή εκ πλαγίου, απόγονοι προσώπων (Ελλήνων και Φιλελλήνων) τα οποία συμμετείχαν στον Αγώνα κατά τις Πολιορκίες και την Έξοδο του Μεσολογγίου.
2. Αρωγά μέλη είναι όσοι συμβάλλουν με τις ενέργειές τους στην υλοποίηση των σκοπών της Αδελφότητας
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Καλήν Αντάμωση!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας,
Ο Πρόεδρος Μακρής Ιωάννης.
Τηλ. 6945294837